Ysiluokalle terveystietoa

Alkuvuodesta Otavan Opistossa toteutettiin 9. luokan terveystiedon kurssi Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin tarpeisiin.

Kurssilla on tavoitteena pyrkiä huomioimaan erilaiset oppijat ja erityiset tarpeet. Raskasta tekstimassaa on pyritty välttämään ja opiskelijalle tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoja. Kurssilla on melko paljon tehtäviä ja useista muista nettiperuskoulun tai nettilukion kursseista poiketen kaikki tehtävät tulee tehdä eli ne ovat kiinteä osa opiskeltavaa asiaa, eivätkä ainoastaan kertaavia tai lisätietoa antavia. Kurssille on otettu mukaan myös pienimuotoinen ilmiö-osio, jossa tarkastellaan ihmisoikeuksia. Ohjenuorana olen pyrkinyt pitämään ajatusta: ei oppikirjaa verkkoon.

Kurssi päätettiin tulevaisuutta ajatellen toteuttaa uuden opetussuunnitelman pohjalta, vaikka virallisesti opetussuunnitelma tuleekin käyttöön vasta myöhemmin. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) pohjalta päädyin jakamaan kurssin sisällön seitsemään eri kappaleeseen, jotka ovat

  • työ- ja toimintakyky elämänkulun eri vaiheissa,
  • terveyttä edistävä elinympäristö,
  • ympäristöön liittyvät terveysriskit,
  • terveyspalvelut,
  • kansalaistoiminta,
  • terveysviestintä sekä
  • ihmisoikeudet ilmiönä.

Uusi opetussuunnitelma teki osaltaan kurssin suunnittelusta haastavaa, sillä ei ollut mitään mistä katsoa millaisia ratkaisuja muut ovat tehneet ja millä tavoin muut ovat tulkinneet opetussuunnitelmaa. Toisaalta tämän voi nähdä myös vapautena.

Jaettuani kurssimateriaalin sopiviksi kokonaisuuksiksi, kului runsaasti aikaa sisältöjen asiatietojen ja toteutuksen suunnitteluun, erilaisten tehtävätyyppien ja tehtävien sisältöjen suunnitteluun, sopivasti CC-lisensoitujen kuvien etsimiseen, linkitettävien lisämateriaalien ja videoiden etsimiseen ja valitsemiseen. Aina kun jokin osa oli lähellä valmista, tuli mieleen vielä jokin uusi idea. Kokonaisuutena materiaalin suunnittelutyö on mielestäni todella mukavaa ja antoisaa.

Oppimateriaalin loppuun saattamisessa tarvittiin runsaasti apua Otavan Opiston puolesta. Ääni- ja videopuolen ammattilaiset toteuttivat toiveestani kurssille videoita, joiden aikaan saamisessa korvaamattomana apuna olivat myös useat vapaaehtoiset haastateltavat ja näyttelijät. Kurssille tuotettiin muun muassa hauska video kulttuurin terveyttä edistävästä vaikutuksesta ja kollegani Vesa uhrasi projektin puolesta hienon partansa. Ihmisoikeusaiheeseen sen sijaan johdatellaan dramaattisen tunnelmallisella videolla, jossa eri ikäiset ja eri taustoista olevat henkilöt kertovat mitä ihmisoikeudet heille tarkoittavat. Tämän lisäksi kurssilta löytyy esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston terveyssosiologian professori Markku Myllykankaan haastattelu medikalisaatiosta ja uskomuslääkinnästä. Kiitos näistä!

te3_c

Kurssille tehtiin video omista valinnoista terveyden taustalla.

Kurssin teossa aikataulu oli melko tiivis ja vastaan tuli myös haasteita kun esimerkiksi sote-uudistuksen osalta sisältö muuttuikin, eikä ennen kurssin valmistumista asiassa ole ehditty päätyä ratkaisuun. Kurssi kuitenkin saatiin aikataulun puitteissa valmiiksi ja lopputulokseen olen tyytyväinen. Kurssi on viikko sitten julkaistu ja ensimmäisiä suorituksia odotellaan. Opiskelijoilta saatujen palautteiden perusteella olen varmasti taas viisaampi sen suhteen, miten kurssia kannattaa kehittää ja jatkojalostaa.

Voit tutustua kurssiin Opinnot.internetix.fi-sivustolla. Kurssin materiaali on lisensoitu Creative Common Nimeä-Tarttuva 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä: te3 – Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Johanna Mattila,
terveystiedon kurssin tuottaja, nettiperuskoulun ja -lukion biologian, maantiedon ja terveystiedon opettaja