Kolme parasta ilmaista ruudunnauhoitusohjelmaa

Ruudunnauhoitus tarkoittaa sitä, että nauhoitetaan kaikki, mitä tietokoneen ruudulla tapahtuu. Erityisen käteviä nämä ruudunnauhoitusohjelmat ovat ohjeiden teossa. Ennen erilaiset oppaat tietokoneohjelmien käytöstä tehtiin kirjalliseen muotoon. Nykyään ruudunkaappausvideot ovat alkaneet vallata alaa, koska niiden avulla voidaan näyttää konkreettisesti, kuinka joku homma tehdään.

Kuvuruudunnauhoitus on helpppoa ja ilmaista

Kuvaruudunnauhoitus on helpppoa ja ilmaista

Ilmaisten ja maksullisten kuvaruudunnauhoitusohjelmien välillä ei ole paljoakaan eroja. Yksi ero on nauhoituksen pituus, eli osassa ilmaisohjelmia on nauhoituspituus rajattu johonkin minuuttimäärään. Toinen ero on vesileima: osassa ilmaisohjelmia näkyy valmiissa versiossa ohjelman nimi vesileimana. Kolmas ero on nauhoituksen tiedostomuoto. Osa ilmaisista ohjelmista tallentaa nauhoituksen sellaiseen muotoon, ettei sitä voi tallentaa Youtubeen.

Suurin ero ilmaisten ja maksullisten kuvaruudunnauhoitusohjelmien välillä ilmenee vasta nauhoituksen jälkeen. Maksulliset ohjelmat mahdollistavat nauhoituksen editoinnin eli niissä on mahdollisuus leikata nauhoitettua videota. Niissä on myös mahdollisuus zoomata ja lisätä tekstejä, puhekuplia jne. Niissä on myös valmis painike, jolla lopputuotos voidaan tallentaa Youtubeen.

Ilmaisilla kuvauudunnauhoitusohjelmilla pärjää, jos käsikirjoittaa nauhoituksensa. Käsikirjoituksen rooli korostuu, koska mahdollisuudet leikata huonot pätkät pois ovat olemattomat. On kuitenkin huomattava, että editoinnin puuttumista voi korvata Youtuben tarjoamilla editointimahdollisuuksilla. Pienimuotoinen leikkaus onnistuu ja lisäksi Youtube sisältää mahdollisuuden lisätä videoon mm. tekstiä.

Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder on Icecream Appsin kehittämä ohjelma, joka on saatavilla Windowsille. Ohjelma on ilmainen, eikä sisällä mainoksia tai mitään ilmoituksia siitä, että pro-ominaisuudet saat käyttöösi maksamalla ohjelman käytöstä. Ohjelma tallentaa nauhoitukset tiedostomuotoon .mkv, joka on hieman epätavallinen muoto. Youtubelle kyseinen tiedostomuoto ei tuottanut ongelmia. Tämä uusi ohjelma on arviossani ykköspaikalla, koska se on suomenkielinen. Toinen syy on, ettei ohjelma lisää vesileimaa. Kolmas syy on, ettei ohjelma rajoita nauhoituksen pituutta.

kuvaruudunnauhoitus_17 2015-06-08 18.42

Plussat

 • ohjelma on käännetty suomeksi
 • mahdollisuus piirtää ja kirjoittaa videoon nauhoituksen aikana
 • perinteinen käyttöliittymä

Miinukset

 • ei mahdollista tallentaa suoraan Youtubeen
 • ei mahdollista nauhoittaa webkameraa
 • ei mahdollista valita äänilähdettä nauhoitusikkunassa

 Screencast-O-Matic

Kakkostilan omassa arviossani vie vanha klassikko Screencast-O-Matic, joka toimii webissä. Ilmaiseksi voi nauhoittaa 15 minuutin pituisia pätkiä. Eikä työhön tarvita muuta kuin internetyhteys ja www-selain, jossa on Java. Sitten vaan nauhoittamaan.

Jos haluat nauhoittaa pidempiä nauhoitteita kuin 15 minuuttia, joudut pulittamaan noin 13 euroa lisää per vuosi. Screencast-O-Matic perustuu Javan hyödyntämiseen, joten selaimen kanssa käytettäessä voi tulla tietoturvaan liittyviä ilmoituksia. Saattaa jopa käydä niin, ettei kuvaruudunnauhoitus onnistu lainkaan. Screencast-O-Matic tarjoaa kuitenkin toisen mahdollisuuden eli koneelle asennetaan ohjelma, jonka avulla nauhoitus tapahtuu.

Plussat

 • toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä
 • yksinkertainen käyttöliittymä
 • mahdollisuus valita ääni- ja kuvalähteet nauhoitusvaiheessa

Miinukset

 • perustuu Javaan eli ongelmia ainakin selaimen kautta käytettäessä
 • vesileima voi häiritä
 • 15 minuutin raja nauhoituksen pituudessa

BB FlashBack Express

BB FlashBack Express on sikäli harvinainen ilmaisohjelma, että se toimii ja tarjoaa paljon toimintoja, joita vastaavissa ilmaisohjelmissa ei yleensä ole. Nauhoituksen voi tallentaa Youtubeen suoraan ohjelmasta. Ohjelma nauhoittaa myös webkameran kuvan ja sitäkin voi jälkikäteen muokata. Ohjelma on ilmainen, mutta maksutonta lisenssiavainta varten on rekisteröydyttävä.

Ohjelma sijoittuu arviossani sijalle kolme, koska se on saatavilla vain Windowsille ja jää siksi Screencast-O-maticin taakse. Icecream Screen Recorderiin verrattuna se häviää käytettävyydessä. Varsinkin editori on hankala käyttää eikä se sisällä mahdollisuutta leikata leikkeitä saati yhdistellä niitä. Editorissa ei voi tehdä muuta kuin katsella tuotosta ja laittaa siihen automaattisen zoomauksen.

Plussat

 • nauhoittaa myös webkameran
 • mahdollisuus julkaista suoraan Youtubeen
 • mahdollisuus muokata jälkikäteen webkamearn sijaintia ja kokoa

Miinukset

 • editointityökalu on liian riisuttu eli sillä ei voi editoida
 • vain Windowsille
 • tärkeimmät editoinnin toiminnot vain maksullisissa versioissa

Kuvat Pixabay: CC0 Public Domain / UKK