Oppimateriaali muuttaa uuteen kotiin

Otavan Opiston verkko-oppimisympäristö on ollut vuodesta 2005 asti talon oman sovelluskehityksen tuote, Muikku. Vuonna 2008 se vaihdettiin tuoreempaan versioon ja nyt ollaan taas uuden kynnyksellä. Verkko-oppimateriaaleja on siirretty ympäristöstä toiseen paketti kerrallaan kesäkuusta asti ja hommaa riittää miltei jouluun asti. Tämä vaihdos on selvästi edellistä työläämpi, koska nyt Muikku vaihtuu uuteen ruotojaan myöten. Uutta on siis myös julkaisualusta ja se jos mikä aiheuttaa materiaalinsiirtoon vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Verkko-opetuksen käytössä on kaikkiaan noin 150 verkkokurssia: aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimäärän mukaiset kurssit sekä sekalainen lajitelma muita kursseja. Siirrettävien kurssien määrä lähes tuplaantuu, kun mukaan laskee ryhmäkurssit, jotka poikkeavat vähän aikaansitomattomista verkkokursseista.

Työmäärä tiedettiin jo ennen työn aloittamista suureksi, mutta vasta kurssinsiirtosuunnitelma osoitti, kuinka pitkälle syksyyn projekti venähtäisi. Suunnitelmaa vääntäessä piti huomioida resurssit, lomat ja samaan aikaan käynnissä olevat muut työt. Nämä ynnäämällä saatiin aikaan viikkokohtainen taulukko, johon oli ripoteltu kursseja lähtien peruskoulun pakollisista kursseista valinnaisiin ja edeten lukion pakollisiin, valtakunnallisiin ja koulukohtaisiin syventäviin ja ryhmäkursseihin. Tällä hetkellä siirtourakassa ollaan menossa toisen jakson ryhmäkursseissa ja lukion koulukohtaisissa syventävissä kursseissa. Viikoittaiset paketit siirtyvät tätä tarkoitusta varten tehdyn siirtotyökalun ja koodarin voimin.

Materiaalin siirto vaatii paljon käsityötä

Kun yksittäisen kurssin materiaali on koodarikäsin siirretty, se kaipaa vielä erinäisiä käsikopelolla tehtäviä muokkauksia. Tarvittavat muokkaukset vaihtelevat kurssi- ja varsinkin ainekohtaisesti. Kaikkien kurssien tarkastelu on aloitettu vertailemalla materiaalia vanhassa ja uudessa Muikussa: onko kaikki materiaali siirtynyt? Aina ei ole siirtynyt, sillä syystä tai toisesta matkalle on jäänyt esimerkiksi kuvia tai äänitiedostoja. Tarkkana saa siis olla.

Positiivista on, että uudessa Muikussa kurssien materiaalit asettuvat keskenään samanlaiseen muottiin, tosin edelleen käsityönä. Materiaalien läpikäynnin yhteydessä olemme muokanneet kursseja niin, että numerointi etenee kursseilla samalla tavalla, eli sisällysluetteloilla on sama ilme, ja kursseilla on samankaltainen rakenne.

bi4muikku3-

Näin hienolta näyttää viimeistelty materiaali. Uudessa Muikussa sisällysluettelo on materiaalin vieressä, ja sitä klikkaamalla pääsee kätevästi materiaalin eri osiin. Sisällysluettelon voi halutessaan myös piilottaa lukutilatoiminnolla.

On hyvä, että uudessa Muikussa myös erilaiset toiminnot mietitään uusiksi: tarpeettomat poistetaan ja muita kehitetään. Vanha Muikku sisältää joitakin alueita ja toimintoja, joita ei uudessa Muikussa oteta käyttöön sellaisenaan. Jos kurssilla on vanhassa Muikussa käytetty vaikkapa tiedostoaluetta tai piilotettuja sivuja, näille pitää keksiä uusi ratkaisu.

Vaikka kursseista on jo hiottu kuntoon suurin osa, vielä viime aikoinakin on saattanut tulla vastaan jotakin uutta ja yllättävää. Alusta asti on ollut selvää, että esimerkiksi kurssin sisäiset linkitykset tulee korjata, kaikki dokumentit tulee nimetä uusiksi ja tehtävien ohjeistukset tarvitsevat tarkastusta. Matkalla olemme myös huomanneet, että uusi Muikku saattaa silloin tällöin hämääntyä tekstimuotoiluista ja päättääkin lihavoida, kursivoida ja alleviivata koko tekstikappaleen. Myös tilaongelmaa olemme kohdanneet palstan yli vuotavien kuvien ja taulukoiden muodossa. Vastaavia esimerkkejä voisi luetella pitkän listan. Loppusuoran yllätykset ovat koskeneet lähinnä uusien toimintojen käyttöönottoa ja sitä, että siirretyt materiaalit eivät reagoi niihin odotetulla tavalla. Kriittisin silmin tarkastelemme siis materiaaleja edelleen, vaikka työhön on tietynlainen rutiini syntynytkin.

Työtä kehityksen keskellä

Oman haasteensa aiheuttaa uuden Muikun keskeneräisyys. Käytännössä ympäristö on vasta tulossa beta-vaiheeseen ja monet ominaisuudet ja piirteet ovat vielä aktiivisen kehityksen alla. Kun ryhdyimme siirtourakkaan, ympäristöllä oli vakausongelmia. Se näkyi meidän työssämme materiaalieditorin hitautena ja editorin kaatuiluna. Nyt niistä on onneksi päästy.

Kuvien lisääminen materiaaliin aiheuttaa puolestaan vekkuleita tilanteita, kun ne pitää ensin ladata sivun liitetiedostoiksi ja lisätä sieltä sivulle. Jos sivun otsikkoa muuttaa, kuvan url lakkaa toimimasta ja kuva pitää hakea sivulle uudelleen. Kun tämän on joutunut tekemään saman sivun osalta muutamaan kertaan, järkevän työjärjestyksen oppii kantapään kautta.

Tokihan nämä ovat vain ohimeneviä ongelmia ja ympäristö kehittyy koko ajan käytettävämmäksi. Jo nyt materiaalin muokkaaminen ja tuottaminen on huomattavan paljon helpompaa ja kätevämpää kuin vanhassa Muikussa. Puolen vuoden päästä tilanne on varmasti harpannut eteenpäin jo huiman askeleen. Vaikka kehityksen keskellä työskenteleminen on välillä haastavaa, on myös kiinnostavaa olla mukana testaamassa ja kehittämässä jotain ihan uutta. Tässä työssä pääsee todella vaikuttamaan työvälineisiinsä!

Nina Kurki, sisältökoordinaattori
Saila Karjalainen, sisältötoimittaja