Fast Films – elokuvanteko haastaa laittamaan itsensä likoon

Joka syksyinen osa Otavan Opiston opetusta on Fast Films –kurssi, jolla opiskellaan

elokuvantekoa Kaija Juurikkalan kehittämin metodein. Samalla otetaan hyppy

luovuuteen, kehitetään elokuvallista ajattelua, itseilmaisua ja ryhmässä toimimisen

taitoja.

Kurssin aikana opiskelijat tekevät pieniä fiktio- ja dokumenttielokuvia 3-5 hengen

ryhmissä. Opiskelijoilla on jokaisella omanlaistaan annettavaa ja ohjaajan tärkein

tehtävä onkin saada jokaisen osallistujan luova potentiaali esiin. Oivallukset ja

oppiminen tapahtuvat kokeilemisen ja tekemisen kautta.

Tänä vuonna kurssi pidetään kahdelle ryhmälle, joissa elokuvantekoa opiskelee

integroidusti MK- ja APA-linjalaisia sekä lukiolaisia. Ensimmäisen ryhmän kurssin

päätyttyä ja toista kurssia odottaessa on hyvä aika kelata hiukan nopean luovan

työskentelyn mahdollisuuksia osana opetusta.

Luova ongelmanratkaisutaito kehittyy vain käyttämällä. Elokuvatyöskentely haastaa

luovuuden käyttöön monella tavalla. Rekvisiittana käytetään mitä saatavissa on

(esim. havaittiin, että nappikuulokkeet toimivat varsin pätevästi stetoskooppina!) ja

kun kuvauspaikatkin etsitään lähiympäristöstä niin on positiivinen paine käyttää

monipuolisia elokuvakerronnan keinoja illuusion luomiseen (ambulanssikin löytyy

kun käytetään äänimaailmaa).

Nykymaailmassa on harvinaista, että jotakin aloitetaan, tehdään ja saatetaan

loppuun kertarysäyksellä. Kaija Juurikkalan kehittämissä metodeissa tämä on yksi

palkitsevimmista seikoista. Koko ryhmän yhteisen tarinanmetsästyksen jälkeen

lähdetään heti toteuttamaan syntyneitä tarinoita elokuviksi pienissä ryhmissä.

Tarinat saatetaan siihen elokuvalliseen muotoon, joka on sinä päivänä mahdollista

(viimeistään tässä vaiheessa on aika luopua perfektionismista ja virheiden pelosta,

jotka voivat tukahduttaa luovuutemme). Luovuus on mahdollisuuksien näkemistä.

Luova työskentely voi kehittää kykyämme nähdä maailmassa ja elämässämme

niitäkin mahdollisuuksia, joita emme ole aiemmin havainneet.

Nopea työskentely on täynnä ennalta arvaamattomia tilanteita, jotka kääntyvät

monesti huumoriksi (kun kuvauksissa ilman toista kenkää häihin saapuvan sulhasen

nilkutuksesta tulee hääväen yhteinen tanssi, ei hilpeyttä tarvitse teeskennellä).

Yhteinen nauru ja aikaansaamisen ilo voimauttavat. Joskus työskentely myös

takkuaa ja on vaikea päästä eteenpäin tai löytää ryhmänä yhteinen sävel. Tällaisissa

tilanteissa ohjaajan rooli korostuu ja parhaimmillaan avautuu kokemus vaikeuksien

voittamisesta yhdessä. Yleensä viimeistään ensi-illoissa tulee palkinto ponnisteluista:

jaettu ilo ja ihmetys!

Oman näkökulmansa työskentelyyn Otavan Opistolla tuovat monikulttuurisuus ja

suomen kielen opiskelu. Elokuvatyöskentelyssä pääsee käyttämään kielitaitoa

monella tavalla eikä luova ryhmätyö muuttuvine tilanteineen ole kielen käyttämisen

tilanteista helpoimmasta päästä. Monikulttuuriset ryhmät ovat kuitenkin vuodesta

toiseen osoittaneet suurta rohkeutta käyttää suomen kieltä esiintyessään.

Verrattuna muuhun esiintymiseen elokuvatyöskentelyssä rentoutta lisää se, ettei

yleisö ole paikalla siinä tilanteessa kun esiinnyt ja jos menee pieleen, kohtauksen voi

aina kuvata uudestaan.

Elokuvatyöskentely kannustaa käyttämään eri aisteja ja siinä on verrattain helppo

huomioida erilaisia oppijoita. Uskon, että ihminen oppii parhaiten laittaessaan

itsensä likoon monipuolisesti. Elokuva haastaa tekijänsä ja yleisön asettumaan

toisen ihmisen asemaan (miettimään esimerkiksi, mitä tämä kerjäläinen tekisi jos

löytäisi miljoonaomaisuuden sisältävän laukun?). Eläytymisen kautta voimme kokea

elämästä enemmän, pohtia ihmisenä olemisen eri puolia ja tunteita. Fast Films

–kurssien ohjaajana ajattelen, että tärkeintä on antaa aineksia omaan ja yhteiseen

oivaltamiseen sekä saattaa ihmiset olemaan oikeasti läsnä toisillensa.

Yhteisöpedagogi Helinä Juurinen

P.S. Jos kiinnostuit elokuvatyöpajoista ja haluaisit tilata sellaisia omaan

oppilaitokseesi tai esim. työpaikkasi virkistyspäivään, ota rohkeasti yhteyttä:

helina.juurinen@gmail.com

puh. 040 709 9394 (klo 8.30-12.30)

Kuvat: Mia Pesonen