BETT-messuterveiset

lontooBETT on vuosittain Lontoossa järjestettävä opetusalan tapahtuma, joka kerää paikalle tuhansia vierailijoita ja satoja näytteilleasettajia. Otavan Opistolta osallistui tänä vuonna BETT-messuille useampi henkilö. IlonaIT:n järjestämässä reissussa olivat mukana Titi Tamminen ja Kai Kaskela. Omatoimimatkalla olivat puolestaan Tommi Issakainen ja Jere Lauha. Mielenkiintoisinta antia BETT:issä olivat päälavan puheenvuorot.

Btw, jos matkaatte joskus Lontoon ExCeliin, niin suosittelemme lämpimästi Emirates Air London -näköalareittiä. Huikeat näkymät ja matkan pystyi maksamaan Oyster-kortilla.

BETT Areenan puheenvuorot

BETT:ille hyvin tyypilliseen tapaan puheenvuoroja oli todella laidasta laitaan. Tällä kertaa esillä oli myös muutamia kriittisiä puheenvuoroja tekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. Suomalaisen IT-innostuneen korviin kritiikki kuulosti kovasti luddiittiselta, mutta kyllä siellä idean siemenkin mukana oli: Mikä järki on laittaa kaikki samassa luokassa olevat osallistujat istumaan koneen ääressä virtuaalimaailmaan,  jossa sitten istutaan virtuaalipulpeteissa ja katsotaan opettajan sinne lataamaa YouTube-pätkää.

Moni puheenvuoro nosti myös esille sukupuolisen kuilun tekniikassa. Kuinka tytöt saadaan varhaisessa vaiheessa kiinnostumaan tekniikasta ja yleensäkin STEM-aineista.

Kaikista innostavin ja energisin BETT Arenan esitys oli kuitenkin iPad Bandin musiikkiesitys! Mahtava ryhmä 10–16 vuotiaita koululaisia soitti iPadeilla ja lauloivat mm. Guns N’ Rosesin Sweet Child of Mine -biisin. Todella taitavia!

Matematiikan opettajan näkökulmasta eräs mielenkiintoisimmista luennoista oli Jo Boalerin luento matematiikan oppimisesta. Kaikkien tuntema käsite “matikkapää” (jota joko on tai ei ole) on hänen mukaansa täysi myytti, ja kuka tahansa tavallisessa koulussa opiskeleva voi oppia matematiikkaa high school -tasolle asti (veikkaisin tämän vastaavan kutakuinkin lukiomatematiikan tasoa vaikka en paikallista opetussuunnitelmaa tunnekaan). Boaler myös korosti oppilaan itsetunnon ja omiin kykyihin uskomisen merkitystä; kovalla työnteolla mitä tahansa voi oppia.

Myös Angela Lee Duckworth piti innostavan puheenvuoron työnteon merkityksestä. Simppeli laskukaava ‘Saavutus = lahjakkuus * vaivannäkö’ kannattaa pitää mielessä. Pelkkään lahjakkuuteen ei voi tuudittautua, sillä se ei riitä menestymiseen, jos yritys on nolla. Toisaalta myös vähemmän lahjakas voi saavuttaa asioita ponnistelemalla enemmän.

Flipped learning on ollut Suomessa paljon pinnalla viime aikoina, mutta messujen luentotarjonnassa näitä kokeiluja ei paria poikkeusta lukuunottamatta näkynyt. Mielenkiintoista onkin seurata, saako tämä pedagoginen malli jatkossa enemmän kannatusta myös muiden maiden opetuskulttuurissa, ja milloin tämä tapahtuu.

Kouluvierailut

bridgeacademyTänäkin vuonna oli tarjolla Applen järjestämiä kouluvierailuja, mutta päätimme kokeilla tällä kertaa SMARTin järjestämää kouluvierailua Bridge Academy Schooliin. Bridge Academyn oppilaat ovat iältään 12–18 eli käytännössä yläkoulu/lukio-ikäisiä. Koulun painopistealueet ovat musiikki ja matematiikka. Musiikin painopiste näkyi mm. siinä, että koulussa pystyi opiskelemaan omaa instrumenttia ja opettajat olivat alansa huippuja (ts. tuntiopettajia). Mm. George Michael oli käynyt koulussa opettamassa. Myös musiikkiopintojen olosuhteet olivat hyvät: koulussa oli oma esitystila, studio jne.

Koulussa on panostettu esitystekniikkaan siten, että jokaiseen luokkaan on asennettu SmartBoard. Osa opettajista hyödyntää aktiivisesti älytauluja, mutta osa tuntui käyttävän sitä vain videoprojektorina, jonka avulla näyttivät pdf-aineistoja.

Yksi opettajista oli kokonaan vapautettu opetustehtävistä ja hänen tehtävänään oli toimia opettajien teknisenä tukena. Hän mm. kiersi eri luokissa ja seurasi kuinka opetuksessa hyödynnettiin tekniikkaa. Tältä pohjalta hän sitten järjesti oppitunneilla ad-hoc koulutuksen tai koulutuksen kaikille koulun opettajille kerran viikossa järjestettävässä tilaisuudessa. Tässä tilaisuudessa tosin osa painopisteestä oli siinä, kuinka opettajat jakavat toisille opettajille viimeaikaisia havaintojaan ja oppimiaan asioita. Aina ei siis tarvitse mennä teknologia edellä, vaan teknologia voi kulkea mukavasti siinä rinnalla.

Koulu sijaitsee nk. köyhällä alueella ja 70% koulun oppilaista tulee köyhistä tai sosiaalisesti hankalista olosuhteista. Silti koulun oppimistulokset ovat loistavia: 30% valmistuneista jatkaa johonkin Ison-Britannian huippuyliopistoon ja 70% jatkaa jossakin korkeakoulussa!

Mielenkiintoisia havaintoja BETT osastoilta

microbitOhjelmointi ja ohjelmoinnin opetus olivat kovasti esillä BETT:issä. Monella osastolla oli erilaisia välineitä ohjelmoinnin opiskeluun ja opettamiseen. Isoimman huomion sai BBC:n micro:bit.

Micro:bit on BBC:n lanseeraama pienikokoinen ohjelmoitava tietokone, jossa on liikkeentunnistus, kompassi ja Bluetooth. BBC jakaa laitteen ilmaiseksi kaikille Ison-Britannian 7-vuotiaille koululaisille! Myös Britanniassa on odotettavissa teknologiaosaajien työvoimapulaa ja  BBC pyrkii micro:bit lanseerauksellaan kasvattamaan uuden sukupolven ohjelmoijia! Micrpo:bit-laite on kooltaan 4 x 5 cm ja siinä on mm. ohjelmoitavat painikkeet, joilla voi kontrolloida esim. oman puhelimen musiikkisovellusta. Microsoftin osastolla yksi esitys keskittyi micro:bit-ohjelmoinnin esittelyyn ja siellä oli jaossa mm. micro:bit-pikaopas opettajille.

Toinen kovasti esillä ollut ohjelmointicase oli Minecraft. Messuhallin perällä oli Rasberry Pi -osasto, jossa ohjelmointia opiskeltiin Minecraftin avulla. Tommi sai kiviobjektin hienosti ilmestymään ruudulle, Jerellä objekti jäi jonnekin bittiavaruuteen roikkumaan…

minecraft_tommi

Erilaisia ohjelmoitavia robotteja oli esillä paljon. Oppimispelien osalta tarjonta tuntui suuntautuvan lähinnä pienemmille oppilaille tarkoitettuihin peleihin.

Pilvipalvelut ja yhteiskäyttö ovat helpottaneet ihmisten elämää merkittävästi viime vuosien aikana, joten nostetaan esille yksi uusi tuttavuus. Soundtrap on pilvessä toimiva studiosovellus, joka mahdollistaa musiikin työstämisen yhdessä (esimerkiksi Googlen dokumenttien tapaan). Messudemon perusteella sovelluksesta löytyy runsaasti erilaisia valmiita looppeja ja mallinnettuja soittimia, ja oman instrumentin nauhoittaminen onnistuu helposti esimerkiksi laitteen mikrofonin avulla. Henkilökohtaiseen testiin sovellus menee ehdottomasti, ja jos ominaisuuksia on riittävästi, niin voisin kuvitella sovelluksen toimivan myös opiston bändilinjan käytössä.

Tommi Issakainen, tuoteomistaja
Kai Kaskela, matematiikan opettaja
Jere Lauha, it-suunnittelija