Laboratoriotyöskentelyä videon avulla

Laboratoriotyöskentely vaatii opetuksen puolesta hyvät puitteet. Itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit asettavat käytännön laboratoriotöille omat lisähaasteensa. Kävimme kuvausreissulla lähialueen laboratorioissa ja teimme videon ja kuvien avulla oppimateriaalia lukion biologian 5. kurssille.

labra

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa biologian valinnainen 5. kurssi on tällä hetkellä nimeltään Bioteknologia. Uudessa opetussuunnitelmassa kurssin nimi on Biologian sovellukset, mutta teemoiltaan se vastaa melko pitkälti vanhaa kurssia.

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

– –

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys

  • bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta
  • bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen
  • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa

(Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015)

Vierailut lähialueiden laboratorioihin

Laboratoriotyöskentely vaatii opetuksen puolesta hyvät tilat, materiaalit ja laitteistot. Otavan Opistolla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta laboratoriotyöskentelyyn. Kyselin Mikkelin lukion biologian ja maantieteen lehtori Kirsi Idänpirtiltä heidän BI5-kurssin opetuksen tilanteesta. Selvisi että he tekevät vierailuja hyödyntäen laboratorioita Mikkelin keskussairaalassa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Tämä kuulosti erittäin mielenkiintoiselta ja sovimme saapuvamme kameroiden kanssa tallentamaan tapahtumia.

Mikkelin keskussairaalan yhteydessä toimiva ISLAB:n aluelaboratoriossa (http://www.esshp.fi/laboratorio) kuvasimme reilun tunnin verran materiaalia, jossa mikrobiologi Päivi Suomala selvitti erinomaisen selkeästi ja mielenkiintoisesti, miten sairaalan mikrobiologiset tutkimukset tehdään. Tästä saimme hyvää videomuotoista materiaalia kurssille, ja kuvitukseksi bongasimme mm. mikroskooppikuvaa malarialoisiosta köllöttelemässä punasolun sisällä.

malarialoisio

Toinen vierailu suuntautui Mamkin ympäristötekniikan laboratorioon. Täällä Sari Seppäläinen otti vastaan Mikkelin lukion opiskelijaryhmän. Hän oli suunnitellut koejärjestelyn, jossa opiskelijat laitetaan tutkimaan bakteerien antibioottiherkkyyttä. Koe oli kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä opiskelijat laitettiin tekemään bakteerien kasvatusmaljat antibioottikiekkoineen ja seuraavana päivänä tarkasteltiin tuloksia: miten eri antibiootit olivat vaikuttaneet eri bakteereihin.

Tällainen työ on tyypillinen ja havainnollistava tapa tutustua käytössä oleviin menetelmiin. Samalla opiskelijat pääsevät itse omin käsin tekemään työskentelyn. Opiskelijoille jaettiin ohjeita kirjallisesti laboratoriotyöskentelystä ja seuraavan päivän tutkimustulokset mitattiin ja kirjattiin ylös.

Tämä on Markus Häkkisen leikkaama video tapahtumasta:

Laboratoriomateriaalin soveltaminen verkkomateriaaleissa

Video labratyöskentelystä toimii sellaisenaankin hyvänä lisämateriaalina itsenäisesti kurssia suorittavalle verkko-opiskelijalle. Halusin kuitenkin syventää videon käyttöä siten, että otin sen osaksi arvioitavia tehtäviä. Tehtävä on kaksijakoinen: ensimmäisessä osassa opiskelijat laitetaan tutkimaan kuvien avulla antibioottien vaikutusta eri bakteereihin. Verkko-opiskelijat tekevät siis samat mittaustyöt ja havainnoinnit mitä labratyöskentelijätkin.

S Aureuslopulllinen

Tehtävän toisessa osassa verkko-opiskelijat etsivät tietoa siitä, mihin bakteerin rakenteisiin eri antibiootit vaikuttavat. Tämä on laajahko kysymys, joka samalla kertauttaa bakteerin rakennetta opiskelijalle.

Tällaisessa tehtävässä siis opiskelija tarkastelee laboratoriotyöskentelyä videon avulla, mutta toki miinuksena on aina “käsinkosketeltavan” koejärjestelyn puuttuminen. Kotonakin laboratoriotöitä voi suorittaa, ja kurssilla ohjeistetaankin, miten kotikonstein suoritetaan DNA:n eristäminen.

Videoiden kuvauksissa olivat mukana mediatuottajat Mia Pesonen, Markus Häkkinen ja Marianne Heikkinen.

Heikki Koponen, biologian ja maantiedon opettaja