MathCamp – matematiikan kurssin tuottamista yhteisesti

Matematiikan opettajaporukalla lähdimme Heinolaan tekemään yhteisesti uuden opetussuunnitelman MAY1-kurssin materiaalia. Tavoitteena oli saada tuotettua yhteisesti matematiikan kurssi sellaiseksi, että se palvelisi sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoita. Kahden päivän pakomatka työpaikalta ja normaaleista arkirutiineista mahdollisti häiriöttömän keskittymisen materiaalituotantoon, ja kurssimateriaali edistyikin leirin aikana varsin mukavasti.

Aiemmin olimme koonneet urakoimalla nykyisin käytössä olevan aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset kurssimateriaalit Avointen materiaalien pohjalta. Ennen yhteistä MAY1-urakointitapaamista, olimme ainoastaan tutustuneet MAY1-kurssin kirjoihin. Useimmiten kurssimateriaalia tehdään yksin ja oppimateriaalin tuotantoon kuluu viikkoja, kuukausia, joskus jopa vuosia. Yritimme varmistaa tällä MathCampilla sen, että uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan elokuussa meillä olisi MAY1-kurssi tarjolla Nettilukion opiskelijoille.

mathcamp1

Kai Kaskela, Vesa Partanen ja Tomi Åberg työn touhussa. Kuva: Hanna-Riikka Karjalainen

Työskentelyn lähtökohtana ja inspiraationa käytettiin uuden opetussuunnitelman perusteiden lisäksi aiempien kurssien materiaaleja. Vilkuilimme myös jo ilmestyneitä MAY1-oppikirjoja. Opetussuunnitelma raamittaa kurssin sisältöjä kohtalaisen väljästi, ja olikin mielenkiintoista huomata, miten erilainen eri oppikirjailijoiden näkemys kurssista oli. Sisältöjen osalta eroavaisuuksia ei ollut kovin paljon, mutta kirjojen rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys olivat hyvinkin erilaiset. Oppikirjaa valitessa opettajan kannattaa ehdottomasti tutustua huolella eri vaihtoehtoihin ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että omalle koululle valitaan se kirjasarja, joka tukee omaa pedagogista näkemystä kaikista parhaiten. Ainakin toiseen oppikirjoista oli saatavilla myös sähköistä lisämateriaalia, erityisesti dynaamiset GeoGebra-appletit olivat erinomainen lisä.

Työskentelyn aluksi kurssin sisällysluettelo hahmoteltiin kasaan yhdessä keskustellen. Keskustelua saimme aikaan varsinkin etenemisjärjestyksestä: käydäänkö ensin prosentit vaiko logaritmit? Kurssi jakautui selvästi viiteen eri osa-alueeseen, joista jokainen valitsi “nopein käsi voittaa” -menetelmällä itselleen kiinnostavan kokonaisuuden ja tuottaminen pääsi vauhtiin.

Kirjallisen teoriamateriaalin lisäksi kursseille tehtiin harjoitustehtäviä sekä arvioitavia tehtäviä. Pyörää ei tarvinnut keksiä täysin uudestaan; pohjana käytettiin soveltuvilta osin edellisen opetussuunnitelman mukaisia Otavan Opiston oppimateriaaleja, joita muokattiin ja paranneltiin eteenpäin. Sähköistyvää ylioppilaskoetta ja siinä käytettäviä apuvälineitä (ja toisaalta niiden puutetta) silmällä pitäen tehtäviin pyrittiin keksimään tehtäviä, jotka joko pitää selvästi osata ratkaista ilman laskinta, tai toisaalta on pakko ratkaista laskimen, taulukkolaskentaohjelman tai esimerkiksi GeoGebra-ohjelman avulla.

Työskentely eteni sujuvasti. Ketä kiinnostaa se, että neljä matematiikan opettajaa istuu hiljaa koneillaan ja nakuttelee oppimateriaalia ja kaavoja kaavaeditorilla? 🙂 Kaikilla oli puhelimet äänettömällä, emmekä antaneet sähköpostinkaan häiritä. Keskustelua materiaalin tuottamisen lomassa heräsi esim. tehtävien ja esimerkkien numeroinnista ja joistain pienistä periaatteellisista kysymyksistä, kuten kuuluuko nolla luonnollisiin lukuihin? Onneksi meillä on tuo MAOL:n taulukkokirja, joka auttoi tässä nollaongelmassa.

Teimme noin seitsemän tunnin päivät molempina päivinä. Kun olimme orientoituneet tähän tuottamiseen, lounas- ja päivälliskeskustelutkin siirtyivät pääosin matematiikkaan, opettamiseen ja tämän kurssin tuottamiseen. Ilmapiiri oli leppoisa, mutta toimelias. Jos olisimme päätyneet jakamaan työmme hieman toisin, olisimme ehkä voineet tehdä niin, että perusasioiden kertausosa olisi tehty suoraan viittauksina nollakurssille ja olisimme näin saaneet myös sen yhden puuttuvan luvun materiaalista tehtyä. Mutta tällä kertaa emme näin valinneet. Lopullisen hionnan ja sen viimeisen luvun olemme sopineet tekevämme huhtikuun aikana. Jos meillä olisi ollut mukana vielä yksi opettaja, olisimme ehkä saaneet tuon kurssin materiaalit valmiiksi. Mutta uskomme, että saamme kurssin auki hyvissä ajoin ennen elokuun alkua!

Matemaattisten aineiden opettajat
Vesa Partanen
Tomi Åberg
Kai Kaskela
Hanna-Riikka Karjalainen

Artikkelikuva: Pixabay, public domain