Liikkuvat objektit opetusvideolla

risteytysOsana Otavan Opiston verkkokurssituotantoja tehdään usein erilaisia opetusvideoita. Uuden opetussuunnitelman mukaiselle peruskoulun biologian Mitä elämä on -kurssille suunniteltiin video, jossa kuvataan yksinkertainen esimerkki risteytyksestä. Video toteutettiin käyttämällä kolmea eri ohjelmaa: VideoScribea, Adoben Illustratoria ja Adoben Premiereä.

VideoScriben kuvakirjasto oli liian suppea minun tarkoituksiini. Tein videota kiharoiden ja suoran hiuslaadun periytymisestä ja tarvitsin kaksi piirrettyä perhettä: toisen suorilla ja toisen kiharilla hiuksilla. Päätin piirtää perheet Illustrator-ohjelmassa, jotta saan hahmoille juuri oikeanlaiset ja persoonalliset piirteet. Illustratorissa perheen piirtäminen onnistui melko helposti käyttämällä ensin perusmuotojen tekemiseen tarkoitettuja työkaluja ja sitten muokkaamalla niiden vektoripisteitä luonnollisemmiksi kasvonpiirteiksi. Piirrokset tallensin svg-muotoon, jolloin niitä oli mahdollista käyttää VideoScribe-ohjelmassa. Vektorigrafiikka toimii hyvin VideoScribessä, koska sitä voi skaalata isompaan kokoon ilman laadun menetystä (ks. myös Valokuvat piirrosvideoiksi ja Tee piirrosvideot itse).

risteytys2VideoScribella on helppo liikutella erilaisia kuvaobjekteja, mutta VideoScriben näkymän hallitseminen oli mielestäni paikoittain hankalaa. Jos videoon lisää jonkin objektin, sen paikka pitää lukita siihen näkymään, jossa haluaa objektin olevan. Jos tätä ei muista tehdä, objekti saattaa pompata väärään kohtaan videolla. Kanvaasi nimittäin on rajaton joka suuntaan ja näkymän pitäminen paikoillaan on melko haastavaa. Asettelun apuna voi käyttää apuviivoja, jotka saa vedettyä sivu- ja yläpalkista alas. Nämä viivat kuitenkin katoavat, kun ohjelma suljetaan, ja ne joutuu asemoimaan uudelleen, kun ohjelma taas avataan. Perinteinen pelastaja ctrl-z (peru-toiminto), ei myöskään toiminut minulla kaikissa kohdissa, joten virheitä liikuttelussa ei juurikaan kannata tehdä. Näistä syistä päädyin tekemään videon erillisissä lyhyemmissä pätkissä ja jättämään lopullisen koostamisen Premiere-ohjelmaan.

Halusin videoon myös laadukkaan äänen, joten kävimme nauhoittamassa Otavan Opiston omassa äänistudiossa ammattimaisen lukijan äänen. VideoScriben äänenhallintatyökalut ovat alkeelliset, joten Premiere toimi hyvin tässäkin mielessä. Premieressä minun oli mahdollista myös helposti lyhentää ja pidentää videoklippejä ja editoida useampia päällekkäisiä ääniraitoja.

Kaiken kaikkiaan projekti oli ehkä haasteellisempi kuin olin odottanut, mutta opettavainen:)

Marianne Heikkinen, mediatuottaja