10 ajatusta viestinnästä

viestiOsallistuin alkuviikosta parin päivän koulutukseen, missä käsiteltiin muun muassa ryhmädynamiikkaa, luottamusta ja kunnioittavaa kohtaamista. Vaikka kyse on toki muustakin, päivien aikana päädyttiin aina korostamaan viestinnän ja sen onnistumisen tärkeyttä. Tärkeydestä kertoo varmasti myös se, että olipa organisaatio mikä tahansa, viestinnässä tuntuu aina olevan parantamisen varaa.

Tässä kymmenen itselleni koulutuksen aikana esille noussutta ajatusta viestinnästä.

1. Viesti riittävästi
Harvoin kuulee valitusta siitä, että viestintää olisi liikaa. Mitä vaikeampi tilanne, sitä tärkeämpää on riittävä viestintä. Pimennossa pitäminen aiheuttaa turhaa spekulointia, huolestumista ja käytäväpuheita. Avoin viestintä puolestaan kertoo luottamuksesta ja arvostamisesta.

2. Viesti selkeästi
Riittävän viestinnän lisäksi tärkeää on viestinnän selkeys. Unohda kapulakieli, vertauskuvat ja asiaytimen kiertely, jos haluat että viestisi ymmärretään oikein. Liian moneen suuntaan rönsyilevä viestintä harhauttaa viestin vastaanottajaa.

peukku3. Varmista vastaanotto
Viesti on vastaanotettu, mutta miten on ymmärtämisen laita? Varmista, että viesti meni perille ja myös se, kuinka se ymmärrettiin. Kieli on monimerkityksistä.

4. Viesti oikea-aikaisesti
Valitettavan usein tapahtuu sitä, että vaikeista asioista tiedotetaan nihkeästi ja liian myöhään. Oikea-aikainen viestintä voi lisäksi säästää aikaa ja turhaa työtä.

5. Muista toisto
Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sitä useammin viesti pitää toistaa. Toistamisessa ei ole kyse jankuttamisesta, vaan siitä, että viesti on välitetty riittävän usein ja riittävän monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen.

6. Kunnioita yhteisiä pelisääntöjä
Jos viestintään on sovittu yhteisiä pelisääntöjä, kaikkien pitää sitoutua noudattamaan niitä. Jos porukassa sooloillaan, pelisääntöjen etu menetetään ja viestintä epäonnistuu.

7. Huumori on vaikea laji
Huumori on vaikea laji. Se mikä on hauskaa yhdestä, voi olla äärimmäisen loukkaavaa toisesta. Kyse ei kuitenkaan ole huumorintajuttomuudesta vaan siitä, että ihmisellä on erilainen huumorintaju. Huumoriin on helppo verhota ilkeyttä ja sillä voi heittää vakavatkin asiat läskiksi. Kaikkiin tilanteisiin huumori ei siis käy, mutta taiten käytettynä se keventää tunnelmaa ja hitsaa ihmisiä yhteen.

luottamus8. Tule puoliväliin vastaan
Viestinnässä vastuu on myös kuulijalla. Viestin ymmärtämistä auttaa, jos kuulija yrittää aidosti ymmärtää sen, mitä toinen yrittää sanoa. Liian usein tulee vastaan tilanteita, joissa kuulija heittäytyy ymmärtämättömäksi tai ymmärtää sanoman tahallaan väärin.

9. Kaksi korvaa ja vain yksi suu
Vuorovaikutus on tärkeää viestinnässä. Viestinnässä ei siis ole aina kyse puhumisesta, vaan myös toisten kuuntelemisesta ja ymmärtämisestä.

10. Kohtaa kunnioittavasti
Työyhteisössä ihmiset ovat pääsääntöisesti vieraita toisilleen. Ihmisen työminä voi poiketa paljonkin hänen siviiliminästään. Ei siis kannata tehdä oletuksia siitä, millainen ihminen on. Jokainen ihminen on erilainen ja oman elämäntarinansa muovaama. Jos kohtaat toisen ihmisen aina avoimin mielin ja kunnioittavasti, et voi mennä kovin pahasti vikaan.

Nina Kurki, sisältökoordinaattori

Kuvat: Pixabay / Peggy_Marco, public domain