Biologian kurssia elävöittämässä

Verkkokurssia tehdessä materiaalintuottaja ei ole useinkaan työryhmän ainoa jäsen. Kurssille on mahdollista tehdä tilauksesta esimerkiksi videoita tuottajan ideoiden ja toiveiden perusteella. Näin toimittiin aikuisten perusopetuksen biologian ensimmäisen kurssin kohdalla, jolle Otavan Opiston mediatiimi teki kaikkiaan neljä videota. Näin syntyi video, joka käsittelee elämän perusedellytyksiä.

Millaisen toimeksiannon saitte, mediatuottajat Marianne Heikkinen ja Markus Häkkinen?
Tarkoitus oli tehdä peruskoulun biologian ensimmäiselle kurssille video, jossa kerrotaan elämän edellytyksistä. Video oli yksi neljästä biologian kurssille tuotetusta videosta. Koko videoprosessi lähti liikkeelle hyvissä ajoin. Ensimmäinen palaveri videoista pidettiin jo vuoden 2015 lokakuun lopulla, jonka jälkeen pääsimme kirjoittamaan ja kuvittamaan videoiden sisältöä yhteiseen dokumenttiin. Kurssin tuottajalla Johanna Mattilalla oli tärkeä osuus videoiden käsikirjoittamisessa ja kuvakäsikirjoituksen teossa. Hän varmisti, että tuotantoryhmä ymmärsi aiheen riittävän hyvin toteuttaakseen videot. Käsikirjoituksia viimeisteltiin alkuvuonna 2016 ja videoita alettiin pikkuhiljaa tuottamaan. Viimeisimpänä tuotantovuorossa oli Elämän edellytykset -video. Videoiden deadline oli elokuu 2016.

Tuotantoryhmä sai taiteelliset vapaudet Elämän edellytykset -videon toteuttamiseen, kunhan seuraavat kohdat erottuisivat selkeällä tavalla videosta: ravinteet ja ravinto, vesi, valo, lämpö, hiilidioksidi ja happi.

Miten videon käsikirjoitusprosessi eteni?
Johanna lähetti tuotantoryhmälle kässärin. Tämän jälkeen pyysimme häntä työstämään kuviksi kirjoittamansa faktan. Tämä helpotti ja nopeutti videon toteuttamista sekä varmisti sen, että faktat säilyvät videolla. Video kuvattiin Mariannen pihassa ja hyödyksi käytettiin Mariannen hernepavun taimia.

Millaisella porukalla video syntyi?
Tuotannossa Marianne ja Markus, fysiikan opettaja Vesa Partanen näytteli, mediatuottaja Mikko Tarmia hoiti äänittämisen Otavan Opiston äänistudiossa. Mikko myös teki jälkityöt ääneen.

Kuinka päädyitte lopulliseen toteutustapaan?
Käsikirjoituksessa oli toivomuksena, että sanat: ravinteet/ravinto, vesi, valo, lämpö, hiilidioksidi ja happi kuvitettaisiin videolle animoinnin keinoin. Jonkin aikaa piti pähkäillä, kuinka animoida esimerkiksi valo tai lämpö, mutta kyllä sieltä ratkaisu sitten suht nopeasti saatiin. Hiilidioksidin ja hapen animoinnin suhteen oli heti selvää, että se tehtäisiin molekyyleinä.

Mitä mieltä itse olette lopputuloksesta?
Videolla ei ollut loppujen lopuksi kovin paljon infoa. Tärkeämpää olikin tehdä näyttävä ja hauska kuvitus aiheeseen. Mielestämme tässä onnistuttiin kyllä hyvin.

Katso Elämän edellytykset -video:


Voit myös tutustua koko kurssiin Otavan Opiston Muikku-oppimisympäristössä. Kurssin materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä: https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/bi1-mita-elama-on

Nina Kurki, sisältökoordinaattori