Ihminen pärjää koneille näillä kompetensseilla

Robotit tulevat ja vievät meiltä työpaikat, sanotaan. Mutta millaisilla kompetensseilla ihminen pärjää tulevaisuuden työelämässä? Sarjayrittäjä Taneli Tikka listasi holistisia, syväoppimisessa kiinni olevia kompetensseja omassa puheenvuorossaan Net Forum Finland 2016 -seminaarissa.

hand

 1. Vuorovaikutustaidot
  Esimerkiksi johtajuus on alue, jota koneet eivät voi hoitaa. Huonoa johtajuutta siedetäänkin tulevaisuudessa vähemmän.
 2. Nopean oppimisen taidot
  Asiat muuttuvat nopeasti ja dynaamisesti, joten myös oppimisen pitäisi tapahtua niin.
 3. Double loop learning
  Sekä ongelma että ratkaisu ovat kriittisen arvioinnin kohteena.
 4. Kriittinen ajattelu
 5. Lateraalinen, vaihtoehtoja hakeva ajattelu ja kyky
  Tilanteen tulkitseminen uudelleen, vaihtoehtojen laajentaminen ja kaventaminen.
 6. Kyky toimia ja tehdä
  Asioiden ei tarvitse olla täydellisesti suunniteltuja; tekemään voi ruveta ja keksiä matkalla uusia ratkaisuja.
 7. Sovellettu systeemiajattelu
 8. Abstrakti ajattelu ja analoginen ymmärrys
 9. Ongelman määrittely ongelman ratkaisun ylitse
  Kyky tarkastella isoja kokonaisuuksia ja löytää todellinen ongelma, joka on ratkaisemisen arvoinen.
 10. Systemaattinen innovointi ja luovuuden käyttö tekniikkana
  Hyviä ideoita on kaikkialla, mutta innovointi sisältää myös toteutuksen.
 11. Kyky simuloida ja tehdä nopeita kokeiluja mallintaen
 12. Sovellettu datatiede
  Ymmärrys siitä, kuinka laajoja datamassoja voidaan käyttää hyödyksi.
 13. Kyky visuaaliseen ajatteluun ja viestintään
 14. Kognitiivisen kuorman hallinta
 15. Nopeasyklisten projektien osaaminen
 16. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne
  Rohkeus tehdä asioita uudella tavalla.

Net Forum Finland 2016  -seminaari järjestettiin 15.–16.9. Helsingin Wanhassa Satamassa.

Saila Karjalainen, sisältötoimittaja

Kuva: Pixabay, public domain