Asiat järjestykseen uudella tehtävätyypillä

Otavan Opiston oppimisympäristöön Muikkuun on saatu tehtävätyyppi, jossa laatikossa olevia asioita – sanoja, lauseita tai vaikkapa matematiikan kaavoja – voi sijoitella oikeaan järjestykseen. Tätä melko yksinkertaista tehtävävätyyppiä voi hyödyntää mainiosti niin kieli-, reaali- kuin matemaattisissakin aineissa.

Eroon vanhasta tavasta

Oppimisympäristömme vanhassa versiossa kaikenlainen järjestely oli toteutettava jotenkin toisin: esimerkiksi tekstinpätkien loppuun valittiin alaspudotusvalikosta järjestysnumero. Kielten sanajärjestystehtävissä annettiin sanat, jotka kirjoitettiin uudelleen lauseeksi. Oppimisen kannalta ratkaisut eivät olleet välttämättä ihanteellisia. Lopputulosta eli oikeaa järjestystä ei välttämättä tehdyssä tehtävässä tullut näkyviin lainkaan. Kielissä taas lauseen kirjoittaminen kokonaan saattoi aiheuttaa hankaluuksia koneellisen tarkastuksen kannalta.

Ensimmäisessä vaiheessa saatiin pystysuuntainen järjestely

Pystysuuntainen järjestely sopii hyvin esimerkiksi tapahtumien ja vaiheiden järjestelyyn sekä järjestelyyn esim. iän tai koon perusteella. Myös matematiikan ratkaisun vaiheiden järjestely onnistuu. Tällaisen tehtävän tuottaminen ei voisi olla yksinkertaisempaa: asiat listataan tehtävän ominaisuuksissa oikeaan järjestykseen, ja oppimisympäristö sekoittaa ne itse. Järjestely tapahtuu raahaamalla.

Alla oleva esimerkki on uuden opetussuunnitelman mukaiselta BI4 – Ihmisen biologia -kurssilta.

jarjestely_pysty

Alla on sama tehtävä ratkaistuna. Muikku antaa jokaisesta paikoillaan olevasta laatikosta yhden pisteen, eli tässä pisteitä tulee 4/4.

jarjestely_pysty_vastattu

Tarve myös vaakasuuntaiselle järjestelylle

Tarve vaakasuuntaiselle järjestelytehtävälle oli ollut Otavan Opiston oppimateriaaleihin erikoistuneella sisältötiimillä takaraivossa jo jonkin aikaa. Käydessäni läpi uuden opetussuunnitelman mukaisen RUB11 – Minun ruotsini -kurssin käsikirjoitusta huomasin, että kurssi sisälsi paljon tehtäviä, jotka olisi parasta toteuttaa vaakasuuntaisella järjestelytehtävällä – kuuluuhan kurssin kielioppiaiheisiin mm. pää- ja sivulauseen sanajärjestys.

Laitoin tehtävätyypistä pyynnön oppimisympäristön kehittäjille ja samalla myös joitakin toiveta tehtävätyypin ominaisuuksista. Lisäksi katsoimme joitakin esimerkkitehtäviä, sillä jo pelkästään tällä ruotsin kurssilla järjesteltäviä lauseita löytyi erityyppisiä. Pikaisella aikataululla saimme vaakasuuntaisen järjestelyn käyttöömme, ja se toteutettiin lisämäärityksinä jo valmiiksi olemassa olevaan järjestelytehtävään.

Esimerkkejä vaakasuunnassa järjesteltävistä virkkeistä:

1. Opiskelija järjestelee lauseen kaikki sanat. Iso alkukirjain tulee automaattisesti sille sanalle, jonka opiskelija raahaa ensimmäiseksi.

esimerkki1

esimerkki1_vastattu

2. Aloittava sana tai ilmaisu on annettu valmiiksi, ja opiskelija järjestelee loput.

esimerkki2

esimerkki2_vastattu

3. Päälause on annettu valmiiksi, ja opiskelija järjestelee sitä seuraavan sivulauseen. Pitkät virkkeet rivittyvät tarvittaessa kauniisti useammalle riville. Tarkistetussa harjoitustehtävässä väärillä paikoilla olevat sanat näytetään punaisena.

esimerkki3

esimerkki3_vastattu

Korjattavaakin jäi

Heti tehtävätyypin käyttöönoton jälkeen huomattiin vielä yksi korjausta kaipaava ongelmatiikka. Jos järjesteltävissä sanoissa esiintyi sama sana useampaan kertaan, automaattinen tarkistus ei tunnistanut tätä, vaan vaati että opiskelijan olisi pitänyt tietää mikä sanoista on oikea. Tähän on saatu korjaus, ja nyt riittää, kun opiskelija valitsee oikealle paikalle esimerkiksi jonkun tarjolla olevista englannin the-artikkeleista.

Järjestelytehtävä on tehtävätyyppinä sikäli armoton, että oikeita vastausvaihtoehtoja on vain yksi. Jos tehtävään ei ole yhtä oikeaa vastausta, joudutaan edelleen käyttämään tämän postauksen alussa kuvattuja muita tapoja tehtävän tuottamiseen. Kaiken kaikkiaan järjestelytehtävästä saatiin kuitenkin helppokäyttöinen uudenlainen tehtävä, joka elävöittää materiaalia ja jota voi käyttää yllättävän monipuolisesti eri oppiaineissa.

Saila Karjalainen, sisältötoimittaja

artikkelikuva: Pixabay, public domain