Ongelmia sähköisissä yo-kokeissa

Olen ollut mukana järjestämässä sähköisiä ylioppilaskokeita Otavan Opistossa ihan alusta saakka. Syksyllä 2016 ei ilmennyt ongelmia eikä keväällä 2017. Nyt syksyllä 2017 kuitenkin ilmeni muutama probleema.

Rakenna ja pura

Tällä kertaa oli uusia haasteita, koska sähköisiä kokeita ja niihin osallistujia oli aiempaa enemmän. Jouduimme rakentamaan sähköisen koeympäristön ja sitten purkamaan, koska ylioppilaskokeeseen soveltuvia tiloja oli vain yksi. Lisäksi sähköisen kokeen ja tavallisen kokeen koepäivät vuorottelivat. Aiemmin kirjoittajia oli niin vähän, että pieni sähköinen ympäristö mahtui pieneen tilaan, eikä sitä tarvinnut purkaa. Tämä ongelma tosin häviää, kun tavallisia kokeita ei enää ole lainkaan. Toisaalta ICT-tiimin ratkaisuilla koejärjestelmän pystyttäminen ja purkaminen oli lopulta varsin nopeaa.

Katastrofiharjoitukset ovat tarpeen

Järjestämme ennen jokaista sähköistä koetta nk. katastrofiharjoituksen, jossa testaamme sähköisen koejärjestelmän toimivuutta. Tällä kertaa harjoitus olikin tarpeen, koska ennen ensimmäistä koetta ilmeni useita ongelmia. Koetilan palvelinkone ei suostunut käynnistymään muistitikulta, vaikka keväällä ei ollut vastaavaa ongelmaa. Pulma ratkaistiin sallimalla ”Legazy boot”. Seuraava ongelma oli, ettei palvelinkone mennyt verkkoon.  Ongelma ratkesi lopulta telakan poistamisella ja verkkojohdon vaihdolla.  Varmuuden vuoksi kokeilimme laittaa kaikki koneet koeverkkoon, jotta voisimme samalla testata verkon kuormittamista. Kaikki toimi kunnes aloimme kokeilla ongelmatilanteita. Yhden verkkojohdon irrottaminen kaatoi koko verkon. Vika oli siinä, että kytkin oli asetettu ketjutustilaan. Varmuuden vuoksi vaihdoimme myös kyseisen kytkimen. Loppuosa testeistä meni hyvin,  kunnes koitti viimeinen vaihe eli UPSin testaaminen. Verkko kaatui saman tien, kun UPSin virtajohto irrotettiin seinästä. Tämä ongelma ratkesi helposti vaihtamalla johtojen paikkaa siten, että niihin tuli virtaa UPSilta. Seuraavana päivänä sähköinen yo-koe sujui mallikkaasti ilman ongelmia, joten testaus kannatti.

Koejärjestelmän erikoisuus

Sähköinen ylioppilaskoe on rakennettu siten, että kokelaan vastaukset tallentuvat reaaliaikaisesti palvelinkoneelle. Lisäksi varapalvelin synkronisoi koko ajan palvelinkoneen kanssa. Tällä tavoin varmistetaan, että vastaukset tallentuvat, vaikka opiskelijan kone tai palvelinkoe rikkoutuisivat. Eikä sekään haittaa, vaikka kokelaan koneessa oleva muistitikku rikkoutuisi tai irtoaisi. Vastaukset ovat aina tallessa palvelinkoneella. Tämä järjestelmä on toimiva, mutta siinä on yksi iso ongelma. Kokelaalla on oltava auki vain yksi selainikkuna, jossa on koekysymykset. Jos kokelas vahingossa avaa kokeen uudelleen, syntyy ongelma. Jos kokelas on esimerkiksi kirjoittanut pitkän vastauksen ja jossain vaiheessa meneekin siihen toiseen ikkunaan ja painaa siellä tyhjässä vastauslaatikossa Enter -näppäintä, tallentaa järjestelmä tyhjän vastauksen. Eikä tilannetta helpota lainkaan se, ettei koejärjestelmän painike ”Päätä koe” tarkoita samaa kuin yleensä, eli että vastauslaatikoissa olevat tiedot tallentuisivat. Koejärjestelmän ”Päätä koe” -painike ainoastaan kehottaa sammuttamaan tietokoneen. Vastauksena tallentui sen selainikkunan vastaukset joita viimeksi muokkasit. Jatkossa kysymysten avaaminen useampaan selainikkunaan tullaan taatusti estämään. Järjestelmä on jo nyt hyvä, mutta tämän muutoksen jälkeen se on entistäkin parempi.

Jari Sarja, verkkopedagogi

Tallenna

Tallenna

Tallenna