Yksilöllinen oppiminen Otavan Opiston monikulttuurisuuslinjalla

by

Otavan Opistolla Mikkelissä toimii monikulttuurinen peruskoululinja (mk-linja), jossa vuosittain reilu kaksikymmentä maahanmuuttajataustaista opiskelijaa hankkii peruskoulun päättötodistuksen.