Moodlen kysymyspankkiin potkua GIFT:llä

Moodlessa harjoitustehtävät kannattaa tehdä H5P:llä, koska tällöin opiskelija voi tehdä tehtävän uudestaan ja uudestaan. Arvioitavia tehtäviä ei sen sijaan kannata tehdä H5P:llä, vaan siihen soveltuu parhaiten verkotentti. Verkkotentissä opettajalla on käytettävissään valikoima erilaisia automaattisesti arvioitavia kysymyksiä. Lisäksi verkkotentti mahdollistaa sen, että vastauskertoja sallitaan vain tietty määrä eli esim. vain yksi.

H5P ei sovellu kokeeksi

H5P:llä tehdyt tehtävät ovat sellaisia, joihin opiskelija voi vastata uudestaan ja uudestaan. H5P-tehtävillä on mahdollista sallia vain yksi vastauskerta, mutta se on helppo kiertää: kun sivun lataa uudestaan niin H5P:llä tehdyn tehtävän voi tehdä uudestaan. Opiskelija voi siis testailla eri vastausvaihtoehtoja ja tallentaa lopulta täydellisen vastauksen.

Kysymyspankin rakentaminen on työläs prosessi

Tentin lisääminen tapahtuu kahdessa eri vaiheessa: lisätään tentti ja lisätään kysymykset. Vaiheet voi tehdä kummassa tahansa järjestyksessä. Kysymysten teko yksi kerrallaan kysymyspankkiin on hyvin hidas prosessi. Onneksi Moodle tarjoaa oikotien, jonka nimi GIFT. Sen ideana on, että kysymykset kirjoitetaan tekstieditorilla. Tämä tapa tehdä kysymyksiä tenttiin säästää hurjasti aikaa ja vaivaa, joten suosittelen GIFT:n ottamista käyttöön.

GIFT

GIFT on vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää tekstimuotoisia tenttikysymyksiä Moodleen. GIFT tukee

  • monivalintakysymyksiä
  • oikein/väärin-kysymyksiä
  • lyhytvastauksia
  • yhdistelyä
  • numeerisia kysymyksiä
  • ”puuttuva sana”-aukkotehtäviä.

Alla on esimerkki, miltä 10 kysymystä tekijänoikeudesta näyttää GIFT-tiedostoa varten kirjoitettuna. Tosi-väittämät on merkattu koodilla {T} ja epätodet {F}. Jokaisen väittämän jälkeen on tyhjä rivi (kaksi rivinvaihtoa).

Tekijänoikeus on sama asia kuin patentti. {F}

Tekijänoikeus on sama asia kuin tavaramerkki. {F}

Tekijänoikeuksia valvoo patentti ja rekisterihallitus. {F}

Teoksen isyysoikeus tarkoittaa sitä, että tekijän nimi on mainittava. {T}

Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. {T}

Kirjastosta lainatun kirjan saa kopioida omaan käyttöön. {T}

Omistamansa CD-levyn saa kopioida kavereilleen. {F}

Runoilla ei ole tekijänoikeuksia. {F}

Jos laittaa kuvan nettiin, tulee samalla luovuttaneensa kaikki kuvan tekijänoikeudet. {F}

Facebook omistaa kaikki oikeudet kuviin, jotka tallennat sinne. {F}

Jotta kysymysten vienti Moodleen onnistuu, on tekstitiedosto tallennettava UTF8-koodattuna. Muistiolla se onnistuu kätevästi tallennusvaiheessa, jossa valitaan ”Koodaus UTF-8”. Lisäksi tiedostopäätteen pitää olla .gft. Päätteen kirjoittaminen onnistuu, kun muodoksi on valittu ”Kaikki tiedostot”.

Miten GIFT-kysymykset saadaan Moodleen?

GIFT-tiedosto on helppo tuoda Moodleen. Valitset Kysymyspankki → Tuo.

Valitset tiedostomuodoksi ”Gift-muoto”.

Poimi GIFT-tiedosto koneeltasi ja napsauta painiketta ”Lataa tämä tiedosto” ja sen jälkeen ”Tuo”.

Oppaita GIFT-tiedostojen tekemiseen

Netistä löytyy hyviä oppaita GIFT-tiedostojen tekemiseen:

GIFT -tiedoston validointi

Voit välttää virheelliset GIFT-tiedostot tarkistamalla koodin validaattorilla. Validaattori näyttää, missä virhe on. Alla olevassa esimerkissä virheen aiheuttaa riviltä 1 puuttuva kaksoispiste (:).

Esimerkissä käytetty validaattori löytyy osoitteesta:
https://fuhrmanator.github.io/GIFT-grammar-PEG.js/docs/editor/

Jari Sarja, verkkopedagogi